เงื่อนไขการคืนสินค้า

เงื่อนไขการคืนสินค้าหรือคืนเงิน

  • บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
  • กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเดบิต / เครดิต ผ่าน Omise ระบบจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยกระบวนการจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 30 วัน โดยผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป

ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ ของลูกค้าเอง
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และต้องทำการคืนเงินเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด, สินค้ายกเลิกการผลิต
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า